Pálenice Jílovice

Pěstitelská pálenice rodinné společnosti FONEKA s.r.o. Legální pěstitelská pálenice má povolení ministerstva zemědělství. Uvedena do provozu byla 11. listopadu 2013

Co je to služba pěstitelského pálení?


Služba pěstitelského pálení je určena pěstitelům ovoce. Z toho plyne i určitý zákonný postup při pěstitelském pálení. Pěstitelem se rozumí fyzická osoba starší 18-ti let, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění, přičemž tyto pozemky se nacházejí na území České republiky, podle zákona o lihu č.353/2003 Sb. Produkce lihu je zatížena spotřební daní 322,50 Kč za 1 litr 100% alkoholu. 

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás

U pěstitelského pálení v pěstitelské pálenici je daň poloviční tj. 162 Kč za 1 litr 100% alkoholu, ale i zde jsou určitá omezení. Daň je obsažena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice. Ze služby i ze spotřební daně z lihu(!) platí pěstitel DPH, kterou opět odvádí pálenice.
Na jednu domácnost je možné vypálit maximálně 30 litrů 100% alkoholu za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 a výsledný destilát není možné dále prodávat. Pěstitelské pálenice v České republice mají za povinnost zasílat informace o množství destilátu vydestilovaného konkrétnímu pěstiteli Celní správě ČR. Není tedy možné toto množství obejít, např. vypálením dalšího destilátu v jiné pěstitelské pálenici. V případě překročení daného limitu je pěstitel ze strany Celního úřadu pokutován a je povinen doplatit výši spotřební daně.

Zobrazit více

Jaké ovoce je vhodné pro kvašení a následné pálení?


U nás jsou to nejčastěji švestky, meruňky, blumy, třešně, višně, hrušky a jablka. Dobré vlastnosti mají též rybíz, ostružiny, vinné hrozny a plody jedlého jeřábu. Ovoce musí být zralé a obsahovat co nejvíce přírodního cukru.
Pěstitelská pálenice nejen vypálí chutný a zdravý destilát z vašeho kvasu, ale také připraví kvas z vašeho dovezeného ovoce. Upřednostňujeme založení kvasu u nás z vašeho ovoce.
Nabízíme vám možnost kompletního servisu. Ovoce by mělo být dozrálé ( přezrálé ) a v čistém stavu bez plísní a hniloby. Vaše dovezené kusové ovoce podrtíme a odborně založíme kvas.

Staření destilátu


Vyrobený destilát nemá okamžitě ideální chuťové vlastnosti. Je tzv. ostrý. Žádnému pěstiteli se ale nechce čekat několik roků než jeho pálenka v otevřené nádobě přirozenou cestou odvětrá a dozraje. V naší pálenici používáme staření pálenky ultrazvukem. Destilát uměle vydýcháváme a děláme jej starším.

Ceny pálení pro sezonu 2021/22


195 Kč/l destilátu z dodaného kvasu (přepočteno na 1 litr 50% destilátu) 

Důležité upozornění pro pěstitele!

S ohledem na nepříjemné zkušenosti s kvalitou kvasů od pěstitelů od sezony 2021/22 přijímáme kvasy od pěstitelů v množství minimálně 200 litrů kvasu tak, aby mohl být pálen kvas pouze jednoho pěstitele. V tomto případě přiveze pěstitel kvas v dohodnutý termín pálení. 

Menší množství lze také vypálit samostatně, avšak výsledná platba za službu činí minimálně 2 500,- Kč, i když bude destilátu méně (musíme ohřívat doplněnou vodu). Nebo vypálíme menší množství kvasu (min. 50 litrů) společně s menším množstvím kvasu od jiného pěstitele tak, abychom využili objem destilačního kotle.

Pálíme jen kvalitní, dokvašený kvas bez zjevných známek plísní, hniloby a nečistot. Vyhrazujeme si odmítnout vypálit poškozený, nekvalitní kvas.

195 Kč/l destilátu z dodaného ovoce (přepočteno na 1 litr 50% destilátu)

Cena včetně zpracování ovoce, založení kvasu v nádobách pálenice za použití kvasinek,  uložení v kvasírně a odborné sledování kvašení do doby vypálení, destilace, staření ultrazvukem, ředění demineralizovanou vodou a likvidace výpalků. Včetně DPH a spotřební daně. Zpracování dovezeného ovoce není limitováno množstvím. Naložíme vám i 10 kg … Vždy je stejný druh ovoce sloučen a naložen do kontejneru o objemu 1000 litrů.  


Vyrobený destilát si pěstitel odnese ve vlastních, vhodných nádobách. Pěstitel je vyzván k odběru telefonicky či zprávou po telefonu. Pěstitelská pálenice může vyrobený destilát také nalahvovat do lahví o objemu 0,2l (placetice), 0,35 l, 0,5l a 1l včetně etikety. Cena za lahev 30,- Kč.

Kontakty


Příjem ovoce je pro letošní sezónu ukončen. Děkujeme za pochopení.

Pěstitelské pálení pro tuto sezónu ukončujeme v pátek 18. března 2022. Po tomto datu bude možné pouze vyzednutí již vypáleného destilátu. 

FONEKA s.r.o.  /  Jílovice 217  /  PSČ 373 32

Příjem ovoce probíhá v určeném období v horní části areálu bývalých státních statků vedle administrativní budovy nad lihovarem: 


                                               

Vzhledem k tomu, že výrobu destilátů pro pěstitelské pálení provádíme na stejném technologickém zařízení a ve stejných prostorách, ve kterých vyrábíme naše destiláty Anton Kaapl, je výroba pěstitelských destilátů kalendářně omezena v časových blocích na období od počátku listopadu a v průběhu měsíců prosince, ledna a února. Výrobě pěstitelského pálení předchází vždy nastavení technologického zařízení od celního úřadu a nelze ji svévolně zahájit!
Pro pálení vlastních kvasů sledujte proto naše www.foneka.cz nebo se informujte telefonicky o volných termínech.
Těšíme se na vaši návštěvu.