Pěstitelské pálení

Co je pěstitelské pálení?

Služba pěstitelského pálení je určena pěstitelům ovoce. Z toho plyne i určitý zákonný postup při pěstitelském pálení. Při příchodu do pálenice, dostanete k vyplnění prohlášení pěstitele, kde musíte uvést veškerá osobní data pěstitele (toto prohlášení se archivuje po dobu 10 let – stanoveno zákonem). Produkce lihu je zatížena spotřební daní 285 Kč za 1 litr 100% alkoholu. U pěstitelského pálení v pěstitelské pálenici je daň poloviční tj. 143 Kč za 1 litr 100% alkoholu, ale i zde jsou určitá omezení. Daň je obsažena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice. Na jednu domácnost je tak možné vypálit maximálně 30 litrů 100% alkoholu za jeden rok a výsledný destilát není možné dále prodávat.