Vzhledem k prosincové poruše kotle budeme přijímat a pálit pěstitelský kvas ještě během ledna 2021.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Jsme připraveni !
Jsme připraveni !

Pálenice Jílovice

Historie Jílovic

2013 – Otevření pálenice Jílovice

1938 – Elektrifikace obce Jílovice

1913 – Zastavil poprvé v naší zastávce vlak Č. 20 v 10:47 hod. dopoledne. Konalo se slav­nostní uvítání obecním zastupitelstvem v čele se starostou Jakubem Vackem. 24. září polo­ženy základy ke stavbě nádražní budovy ve far­ním lese asi 300m od nynější zastávky. Stavbu řídil a prováděl František Pechan z Borovan.

 

více

Pálíme…

V Jílovicích vznikla nová pěstitelská pálenice rodinné společnosti FONEKA s.r.o. se sídlem a místem provozování na adrese Jílovice 217, bývalý areál Farmy Jílovice vedle výrobních hal společnosti NEMA.

Legální pěstitelská pálenice má povolení ministerstva zemědělství. Uvedena do provozu byla 11. listopadu 2013.

 

více

Pěstitelské pálení

Pěstitelské pálení je dle zákona umožněno pouze osobám starších 18 let, kteří jsou vlastníky, či nájemci pozemku a nebo získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele. Zákazník musí vyplnit prohlášení, ve kterém se uvádí veškerá osobní data, včetně rodného čísla. Bez tohoto prohlášení vám nemůžeme službu pěstitelského pálení poskytnout.

více